Jan Hoekstra (1960)

Ik help mensen en organisaties hun doelen te verwezenlijken door hun potentieel maximaal aan te wenden. Hoe? Door medewerkers mee te nemen in het ‘verhaal’ van noodzakelijke verandering of verbetering.  Door inzicht te bieden in persoonlijke en gezamenlijke output en te zorgen dat dit inzicht  wordt verankerd in denken, doen en samenwerken.

Veeleisende en uitdagende omstandigheden herleid ik tot hanteerbare situaties. Ik stuur op resultaat door efficiënte en effectieve werkwijzen. Integratie van techniek, proces en mens vind ik enorm belangrijk. Mijn expertise omvat (het inrichten van) project- en servicemanagement, lijn-, crisis-, interimmanagement met raakvlakken op het gebied van outsourcing, transities en regievoering.

Ik maak resultaat concreet binnen kaders als klantgerichtheid, professionaliteit en vakmanschap. Zo borg ik dat activiteiten en te behalen resultaten blijven voldoen aan verwachtingen.

Naast pragmatisch en methodisch, streef ik naar ‘do it right the first time’. Mensen die mij kennen typeren me als ‘mensgericht’, ‘gedreven’ en ‘straightforward’. Mijn credo: “resultaat met mensen, door mensen”.

Tel: +31(0)6 50731424
Mail: mail@humentor.nl

HuMentor