Na een interessante meeting met meerdere certified Professional Scrum Masters (PSM’s), blijkt uit gedeelde ervaringen dat het pad naar Scrum best hobbelig kan zijn. Hobbels die deels tot de ‘circle of influence’ van de Scrum Master behoren maar deels ook niet. En hoe ga je daar vervolgens in de praktijk mee om? Niet doelend op de impediments tijdens een sprint, maar juist de hobbels op het Scrum-pad voor een goede en succesvolle uitrol in jouw organisatie.

Vaak introduceren wij PSM’s in ons enthousiasme (al dan niet op verzoek van hogerhand) Agile-Scrum in een organisatie. En zo gedreven als wij zijn, zijn we vaak al met Scrum gestart, terwijl we ons onvoldoende bewust zijn of de randvoorwaarden hiervoor daadwerkelijk ingericht zijn, om het werkelijk tot een succes te maken. Bijvoorbeeld:

1) Is er ‘involvement’ vanuit het (hoger) management?
En hoe is dat ingericht en vervolgens ook merkbaar, zichtbaar én beschikbaar?
2) Is er enige vorm van backlog beschikbaar?
Welke eisen stel je aan de total backlog (items) nog voordat je start?
3) Is er een gemandateerd Product Owner beschikbaar?
Een die naast de juiste verantwoordelijkheid en bevoegdheid ook beschikt over voldoende tijd voor zijn rol.
4) Is de business aangehaakt?
Ofwel is je klant vanaf het begin betrokken en hoe geef je dat precies vorm?
5) Zijn de juiste personen (stakeholders) betrokken en beschikbaar?
Is helder wat ieders rol, verantwoordelijkheid en bevoegdheid is in relatie tot het project? En heeft met voldoende tijd beschikbaar om (pro)actief te participeren?
6) Kies je als team voor een fysiek of digitaal scrumbord?
Wat ligt er aan deze keuze ten grondslag? en wat is er dan het meest effectief?
7) Dient Scrum daadwerkelijk het doel?
Sluit het Scrum raamwerk optimaal aan op de doelstelling? Kijkend naar type organisatie, dienst of project?
Wordt er gekozen voor Scrum omdat het Scrum is? Is er bijvoorbeeld ook gekeken naar de kracht van Lean, Kanban, DevOps etc? 

Bovenstaande punten zijn slechts een indicatie. Iedere situatie en organisatie is uniek en kent andere randvoorwaarden om Scrum succesvol te implementeren. Een goed begin, is het halve werk.

Hobbels op het ‘Scrum’ pad?
HuMentor